Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Nyhedsarkivet -
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 •  

  27/1 2003:

  Generalforsamling i Skibslaget Åfjordsbådene

  Lørdag den 8. marts 2003 kl. 13
  I lokalerne på Århus Cykelbane.

  Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab.
  4. Fremlæggelse og vedtagelse af det kommende års budget. Herunder fastlæggelse af kontinent og sejladsafgift.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af kasserer, bestyrelse, to revisorer og suppleanter til bestyrelsen.
  7. Evt.


  Bemærk:
  - Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen. Øvrige forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslagene sendes til kassereren, Palle Skovbo, Tousvej 98, 8230 Åbyhøj (palleskovbo@mail.tele.dk). Skulle du ønske et eksemplar af vedtægterne, kan du hente dem på hjemmesiden (www.skibslaget.dk) eller henvende dig til ovenstående.

  - Stemmeberettigede på generalforsamlingen samt opstillingsberettigede til bestyrelsen, kasserer- og revisorposterne er medlemmer, der senest 14 dage inden generalforsamlingen har betalt kontingent for indeværende sejlsæson. Sejlsæsonen går fra 1. maj til 30. april.


  AFTEN: FEEEEEST! – forhåbentlig en af de rigtigt store.

  Meget mere herom i næste ordinære ALT for Råsejlere. Men sæt alligevel dit kalenderkryds NU!