Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Nyhedsarkivet -
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 •   27/1 2003:

  Kære råsejler, hyggeroer, festoriginal, foreningskvinde, nybygger, sommersejler, bugtfisker, tørvetriller, humørspreder….. I inviteres hermed alle til at deltage i debatten om

  Skibslagets fremtid


  Som det fremgår af dette særnummer, er årets store projekt, bygning af ny fembøring, faldet til jorden. Det er trist, ikke mindst for dem, der gerne ville have bygget. Vi kunne nu vælge at sætte foreningen på autopilot og gøre, som vi plejer. I bestyrelsen oplever vi imidlertid, at aflysningen af byggeriet – der jo ikke mindst var tænkt som et vitaliserende projekt – har skubbet nogle helt centrale spørgsmål i forgrunden: Hvad vil vi egentlig (så) med vores både og vores skibslag - nu og i fremtiden?, Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvad kunne tænde os (igen)? Hvordan kommer vi derhen? Vi mener, det er på tide, at vi får sat os nogle mål for foreningens fremtid, eller får klargjort de mål og forventninger, vi måske allerede har. Så vi ved, hvilken kurs, vi skal styre fremover.

  Der er sikkert ligeså mange meninger om den sag, som der er fløje i Socialdemokratiet, og i bestyrelsen sidder vi ikke inde med svaret, endsige sandheden om, hvad ’det gode skibslag’ er. Vi har selvfølgelig en række ideer hver især, men vil meget gerne lægge op til en åben debat med alle interesserede i skibslagets fremtid. En dag, hvor vi glemmer de mest presserende gøremål, ryster posen, og koncentrerer os om at tænke fremad.

  Det aflyste byggeri er anledningen. Baggrunden er, at vi i de senere år har oplevet en vis afmatning i medlemstal/-tilgang og sejladsinteressen – ikke mindst sommerturene, en deraf svækket økonomi, og (måske) lidt for meget uinspirerende automatik. Hvorfor det? Er vi tilfredse med det? En klargøring og en sommertur til det sy’fynske eller familietur? Måske!
  Mød op, så du kan være med til at bestemme udviklingen fra der, hvor du står lige nu.


  Program for dagen:

  · Velkomst
  · Kort oplæg om de seneste års udvikling
  · Oplæg til debat v/Steen Forum: Hvor stævner vi hen?
  o Skibslagets formål: Sejlklub, feriemaskine, festforening? Aktiviteter/niveau?
  o Medlemmer: Rekruttering, involvering, fastholdelse, sammensætning: blive gamle sammen eller sikre fortsat generationsskifte? Uddannelse.
  o Ressourcer: 1, 2, 3 eller flere både?, andre ressourcer?
  o Økonomi: Hvordan sikre driften: stor forening/lille kontingent, eller det modsatte?, øvrige indtægtskilder: udlejningsniveau mv.
  o Større (sejl)planer: Middelhavet, Shetlandsøerne…

  · Den nærmeste fremtid
  o Søblomstens skæbne
  o Forårets aktiviteter: sejladser, udlejninger, rekruttering mm.
  o Sommerens sejladser
  o Etablering af arbejdsgrupper – samt første møde i disse.

  Ind imellem skal vi selvfølgelig have ’Frokost á là Skibslaget’, og når det hele er slut – er det måske slet ikke slut alligevel. Vi kunne jo hygge os med noget aftensmad og en øl.

  TID: Lørdag den 8. februar kl. 10 (hele dagen)
  STED: Søsportens mødelokale, Hjortholmsvej, Århus Havn
  MEDBRING: Evt. gode ideer og en skilling til øl/madkassen. Har du forslag til dagens
  forløb, vil vi meget gerne høre om det. Kontakt nedenstående.
  TILMELDING: Meget gerne! - og senest mandag d. 3. februar – gerne længe før. Til
  Palle Skovbo: 86 25 94 44 / 29 88 35 65, palleskovbo@mail.tele.dk

  Vel mødt!
  Bestyrelsen