Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Nyhedsarkivet -
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 •  

  20/08 2003:

  Bestyrelsesmøde onsdag d. 20/8 2003 kl 19.30
  hos Palle på Tousvej

  Tilstede: Palle S., Johannes S., Mette M., Jens J., Jes, Iben.

  Referent: Jens.

  1.: Opfølgning på sidste mødes beslutninger.
  Johannes mangler noget birk til årerne.

  2.: Efterårets sejlplaner, weekendture og udlejninger:
  Jeppe har planer om at arrangere sejlerskolerweekender, og Lone N. P. har planer om en weekendtur.
  Der skal sejles fast hver lørdag resten af sæsonen, så vidt det er muligt at finde skippere til det. Jens aftaler med Janne om hun atter engang vil koordinere og planlægge en sejlplan for efteråret.
  Sejlturene skal da starte kl 14.00.
  Den planlagte sensommersmøring d. 6/9 aflyses, da Blaaheia næsten lige er smurt, og Søblomsten stadig er våd.
  Mette skriver en reklame for lørdagssejladserne til rundsending.

  Roklubben ARA vil gerne prøve at bytte båd en dag. ARA låner/prøver Blaaheia d. 18/9 kl 17.
  Vil låner/prøver til gengæld robåd(e) d. 11/9 kl ca 16.
  Palle er kontaktperson på bådebytningsarrangementet.

  3.: Ship Ahoy.
  Programmet er nu endelig offentliggjort. Der er 2 kapsejladser vi kan deltage i. D. 28/8 kl 12 og d. 30/8 kl 14.
  Johannes, Palle og Jens flytter Blaaheia om i Åhavnen onsdag d. 27/8 kl 9.00.
  Jens skriver en reklamemail der opfordrer til at sejle med som gast på de to kapsejladser.

  4.: Motorreperation.
  Johannes ødelagde mellemstykket på topstykket i uge 28. Der er nu sat et nyt stykke i.
  Motoren lider under det store problem at den af og til står under vand, og generatoren iser, og også starteren.
  Når det elektriske kommer under vand går det hurtigt i stykker. Vandstanden må ikke stige til over hammelrummets bundplanker – så skal der lænses i en fart.
  At motoren står under vand skyldes formentlig at båden nåede at tørre for meget ud under forårets tur på land hvor vaterbordet blev udskiftet.
  Jes og Johannes vil kigge på motoren og rense og smøre de nødvendige steder.

  Der laves en lænseplan fra nu af og til optagningen. Båden skal lænses hver dag!
  Ugedagene fordelses således:
  Mandag: Iben
  Tirsdag: Jes
  Onsdag: Palle
  Torsdag: Mette
  Fredag: Jens
  Lørdag: Skipper
  Søndag: Johannes

  5. Økonomi:
  Ingen nyheder.

  6.: Næste møde:
  Fredag d. 3/10 kl 18.00 hos Iben

  7. Evt:
  Mille og Mette træder ud af festudvalget!!! En stor og varm applaus skal herfra lyde for mange års kæmpearbejde med yderst vellykkede og underholdende fester.