Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Om skibslaget -
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 • Kontingenter
  Mødereferater
  Vedtægter
  PR-materiale

  Om Søblomsten
  Flere billeder af Søblomsten
  Søblomstens sang

  Om Blaaheia
  Flere billeder af Blaaheia
  Billeder fra Kartoffelkalasen 2000
  Billeder fra Østersøturen 2000
  Blaaheias sang fra Østersøturen

  Hvordan man ror en fembøring

  Skøjteløb

   

   

  Om bådene og skibslaget


  Blaaheia v. Thunø 2001, m. Søblomsten i baggrunden.. Foto: Jens Jacobsen
  (se flere fotos via lænkerne i venstre spalte)

  Åfjordsbådene Søblomsten og Blaaheia er åbne træbåde med råsejl, hvor skrog og sejltype tydeligt afspejler den direkte linie til vikingernes skibe. Norske fiskere har brugt bådtypen til vinterfiskeri ved Lofoten i Nordnorge helt op til begyndelsen af det tyvende århundrede. Det var først da motorkraften gik sin sejrsgang, at denne type gik ud af produktion.


  Om bord på Søblomsten og Blaaheia er livet intenst, spændende og lidt barskt- præget af vejr, vind, himmel og hav.


  Bådene er derfor ideelle for dig, der holder af at være i elementernes vold i et sødygtigt og sikkert fartøj.Bådene udgør en utraditionel ramme om samvær. Hele besætningen deltager i sejladsen, hvor oplevelserne og fællesskabet omkring bådene kan banke en hvilken som helst flok sammen.
  De mange opgaver om bord med sejlsætning, navigation m.m. kan løses efter en kort instruktion, hvilket gør, at alle nemt kan involveres i sejladsen.
  En naturlig del af sommerens sejladser er lejrlivet i land med mad over bål og overnatning på stranden. Kniber det med ankerpladser kan besætningen sove i et telt, der slås op på bådenes dæk, eller i løftingen, der er bådenes små ”kahytter”.


  Foto: Randal Matthews

  Søblomsten og Blaaheia er hjemmehørende i Århus Træskibshavn og ejes af foreningen ”Skibslaget Åfjordsbådene”, der driver, sejler og vedligeholder de to både med respekt for bådtypen, dens traditioner og historie.


  Begge både er bygget på Fosen-halvøen nord for Trondheim. I 1991 drog ca. 50 unge århusianere til Norge for at bygge skibslagets første båd Søblomsten. Byggeriet blev ledet af Einar Borgfjord, som er en af de få tilbageværende skibsbyggere med erfaring i at bygge åfjordsbåde. Med samme formål- at bevare byggetradition og bådtypen for eftertiden- blev Søblomstens ”storesøster”, Blaaheia, bygget samme sted i 1995. I begge projekter er der lagt vægt på, at bådene byggeteknisk og sejlmæssigt svarer nøje til de oprindelige Åfjordsbåde, der blev bygget som klinkbyggede både af de nordlige træsorter gran og fyr. Dette giver en blød og let båd, der arbejder meget i søen og hellere sejler over end gennem bølgerne.

  Udlejning
  Søblomsten er godkendt af Søfartsstyrelsen til udlejning med maximum 18 personer ombord, mens Blaaheia er godkendt til 26 mand.
  Har du lyst til at leje Søblomsten eller Blaaheia, kontakt:
  Søren Lykkeager, tlf. 26 14 08 15.