Skibslaget Åfjordsbådenes arkiv 1999-2006

Find Skibslagets rigtige, opdaterede hjemmeside på www.skibslaget.dk

Forsiden - Nyhedsarkivet -
 
 • Forsiden
 • Om Skibslaget
 • Udlejning
 • Kontakt
 • Bliv medlem
 • Links
 • For medlemmer

 •  

  Et lille skrift om den ædle kunst at ro en fembøring

  Af Gunnar Eldjarn og Jon Godal
  Oversat og bearbejdet af Jens Jacobsen

  Generelt.
  Følgende gennemgang er baseret på Gunnar Eldjarn og Jon Godals grundværk “Nordlandsbåten og Åfjordsbåten” (herefter “NoÅ”) bind 1, kapitel 4, men er fordansket og tilrettet vort skibslag, således at der særligt er lagt vægt på roteknikker der gælder for roning med fembøringer som Søblomsten og Blaaheia. Det vil sige at der ikke er omtalt teknikker og åreplaceringer i andre bådtyper som f.eks stor-halvfjer-rømming med haus-keip, fyring, færing, lestabåd, seksring og lignende. Dersom viden derom ønskes, henvises der til “NoÅ”.

  Årernes antal og placering
  Under sejlads, og ofte også i havn, ligger årerne på Søblomsten fremme i båden med årebladene ved siden af stævnen, eller midskibs også med årebladet fremad. På Blaaheia ligger årerne i årekassen i bagbords side.
  Søblomsten har 6 årer: 4 fremme i båden og to bagest i hammelrummet.
  Blaaheia har 10 årer: 6 fremme i skibet, 2 midtskibs og 2 bagest i hammelrummet.

  Åretollen
  Under roning ligger årerne i åretollen. Når årerne skal i vandet tager man åren i håndtaget og vipper årebladet ud over rælingen og trækker åren udvendigt på båden indtil den ligger op ad åretollen. Her løfter man i håndtaget så åren kan vippes ned i åretollen. Omvendt gælder det når åren skal ud af åretollen og på plads og i orden: Man løfter åren i håndtaget - mens årebladet ligger i vandet - så åren kommer op over åretollen, og trækker åren lidt frem i båden og ned igen, så åren kommer ud af åretollen og ned på rælingen. Det sker i een enkel og hurtig bevægelse. Derefter kan åren drejes - håndtaget trækkes lidt bagud i båden og årebladet kan vippes indenbords. Er der ikke meget plads, f.eks i havn, kan man undlade at vende åren, men istedet gøre følgende: Når åren er vippet ud af åretollen og således ligger på rælingen foran åretollen, med årebladet på skrå efter båden, trækker man håndtaget frem i båden og med den anden hånd vipper man årebladet ind over rælingen, så årebladet kommer til at ligge bagud. Det er meget vigtigt at få åren ud af åretollen straks efter endt roning, og specielt under havnemanøvrer er det vigtigt at kunne teknikken med at få åren hurtigt ud af åretollen: “Det høyrer til det fælaste ein kan sjå når årene berre er dregne inn i båten og lagde ned utan å få dei utom tollepinnane. Liggande slik risikerer ein både brotne årer, brotne tollepinnar og kløyvde tollklossat eller vaterbord. Fy, så stygt!”
  Og husk: Årerne skal aldrig løftes til lodret! Årerne er lange og tunge og er slet ikke skabt til at håndteres i lodret position.

  Siddestilling
  Både Blaaheia og Søblomsten er så brede at man ror “mann i år” og sidder “to i toft” og ror med hver sin åre, i modsætning til de smallere både som f.eks færingen, hvor een mand sidder midt på toften og har en åre i hver hånd.
  Man sætter sig ca en trediedel inde på toften med ryggen mod stævnen og benene strakt bagud i båden. Fødderne placeres med en god halv meters afstand. Knæene skal være let bøjede. Fødderne støtter imod tiljerne. “Det er all grunn til å lægge den største omtanken i at føtene får den rette plasseringa.” Stemmer man fødderne imod spanter, tofter eller lignende, vil disse hurtigt blive slidt. Det er tiljerne der skal slides, ikke båden! “Den båten som dei utslitne tiljene høyrer heime i, ser nesten ubrukt ut!”
  Udgangsstilling
  Ryggen skal være ret. Overarmene hænger ned langs siden, underarmene peger vandret bagud i båden og hænderne har et let greb om årens håndtag. Nu er vi klar til at ro.

  Start på et åretag
  Roningen begynder ved at man strækker armene frem foran sig forholdsvis hurtigt, og samtidig bøjer ryggen lidt fremover. Så løfter vi armene så årebladet går ned i vandet, stadig med armene strakte. Derpå retter vi ryggen og trækker til.
  Det kan måske virke lidt overdrevent at skulle bøje sig fremover først, men man får det stærkeste åretag fra man sidder ret op og ned til man er så udstrakt at årene ligesom vil ud af vandet af sig selv. Da ligger man tilbagelænet med kroppen med måske omkring 30 grader i forhold til lodret. Er båden i god fart går der lidt tid fra åren kommer i vandet og til ryggen er ret op og ned. Tid til ligesom at få “fat” i vandet. Sætter man åren i vandet uden at bøje sig fremover først, bliver åretaget afkortet.

  Lårmusklerne er stærkest
  Den typiske fejl er nu at trække med armene, men “det blir inga rokraft av slikt”. De stærke muskler i kroppen er lårmusklerne, og det er dem der skal bruges når der roes. Armene skal forblive udstrakte og hænge som stramme tovstykker fra skulderen til åren

  Sædvanlige fejl for uøvede
  Årene på Søblomsten og Blaaheia er overdimensionerede i forhold til årer på mange andre Åfjordsbåde. Vores årer er noget kraftigere, og kan derfor holde til mere. Med “rigtige” åfjordsårer vil en uøvet roer risikere at knække åren hvis han tager lidt for hårdt fat - særligt når båden ikke er oppe i fart endnu er det en typisk begynderfejl at rykke for hårdt i åren.

  Træk op i armene
  Længden af åretaget kommer vi nærmere ind på i afsnittet om forskellige ro-tempi.
  Man læner sig bagud så langt som fart og rotakt tilsiger. Når åretaget skal til at afsluttes løsnes musklerne i lårene, man puster ud og trækker sig op i armene til siddende stilling igen. Det gør man ved let og uanstrengt at føre armene ind imod mellemgulvet. På den måde får man også givet “løfte-energien” til båden. Ingen del af åretaget skal sløses bort. Taget afsluttes samtidig med en let og løsnende bevægelse. Hos den der er god ser dette mere ud som et dansetrin. “Det er lett å skilje den gode roaren frå den mindre gode akkurat i denne detaljen”.

  Afslutning af åretaget
  Vel oppe i retsiddende stilling puster vi roligt resten af luften ud af lungerne. Mange vil afslutte åretaget med et lille ryk. De gamle siger at dette er en fejl. Man får ikke den sugende kraft og den jævnt pulserende rytme hvis man afslutter med dette ryk.
  Åretaget afsluttes med at åren hviler i udgangsstillingen. Hvor længe man hviler afhænger af den takt der roes i. Så strækker man armene igen, og hele processen begynder forfra. Når roerne er kommet i fart, er “sam-roede” og trænede, bliver roningen en slags væremåde hvor kroppen hviler i rytmen og man på den måde kan holde den gående længe.

  Hvem sætter takten?
  Takten bliver justeret i den afslappede stilling imellem åretagene. Dér skal der ikke bruges energi på justeringen, musklerne er ikke spændte.
  Det er til hver en tid den bageste styrbords åre der giver takten, tag-åren. Vi plejer dog i skibslaget at lade den bageste styrbords åre foran masten være tag-åre, dvs at når årerne i hammelrummet også er i vandet er det ikke hammelrums-åren der giver takten.

  De fem grundtakter i roning
  Der findes fem grundtakter i roning, som her skal omtales:

  -Almindelig roning
  -Havroning
  -Småroning
  -Andøvsroning (at holde båden i vinden med årene, typisk under fiskeri)
  -Hammelroning, eller at hamle.

  Almindelig roning
  Almindelig roning svarer til den takt der er omtalt ovenfor. Det er en en kraftig roning, men har ikke specielt lange tag, som vi skal se nedenfor under beskrivelsen af havroning. Med almindelig roning kommer man ikke helt ned at ligge, og pausen mellem åretagene er bare en kort markering der varer 1,5 - 2 sekunder.

  Havroning
  Dette er det rotempo man benytter på havet. Når båden kommer udenfor havn eller ankerplads slår man over i havroning.”Då ligg dei langflate. Fremover og bakover strekker dei seg så langt dei kan”. Det lange tag bliver kompenseret af , og yderligere markeret, ved det lange hvil. Hvilet kan vare fra 2,5 sekunder og opefter.
  Hensigten med så langt et tag ses tydeligt når der er høj sø; så er det svært at holde takten. Ro-rytmen bør være sådan at man får tid til at justere sig. At ro i utakt er både anstrængende og ineffektivt.
  Det kan også hænde at tiden imellem åretagene skal justeres efter søgangen. Tagene kan blive lidt ujævne af det, men rytmen bør være sådan at tag-åren kan styre denne uden at det opleves som anstrengende for roerne.
  Når tag-åren endelig går i vandet skal alle gå til den og holde taget så længe de overhovedet kan. Så hviler de og venter på næste chance. Dette er selvfølgelig lidt overdrevet, men siger alligevel noget karakteristisk om havroning. Det lange åretag sikrer at båden kan holde farten selvom pausen imellem åretagene bliver langt.
  Den langsomme rytme gør at roerne får god tid til at hvile imellem hvert tag. Musklerne løsnes og blodet kan cirkulere. Med havroning kan man derfor holde den gående i time efter time. De gamle kunne ro døgnet rundt. Det berettes om folk der har roet fra Lofoten til Tromvika i Troms uden pause. Så havde de en brødskive på toften så maden var let at få fat i. “Dæm to’ se ei tugga mellom takan. Dei kom fram på tredie døgnet. Dei ville heim.”

  Småroning
  Dette er en let roning som bruges når man bare skal holde farten i båden. Man bøjer sig ikke helt frem og læner sig ikke helt tilbage. En større del af roningen bliver med armene. De fleste, der endnu ikke har lært at ro rigtigt, småror. “Gamlekarane ville truleg seie: “Dem rodd itj, dem berre droppa årin nedi sjøen””.
  En variant af småroningen er jolleroningen, som vi kender fra Dunken og Ejnars Øsekar. Jollerne er små og årerne er korte. Det kan ikke lade sig gøre at strække ud med lange seje tag som man gør i bådene. Man kan bare tage et kort tag med ryggen, så er det med at trække til med armene. Det bliver små korte tag, hvor hele åretaget er afviklet på mindre end tre sekunder.

  Andøvsroning
  (at holde båden oppe i vinden med årene)
  En særlig roteknik der knytter sig til selve fiskeriet med bådene er andøvsroning. Det er andøvaren der sørger for at båden til enhver tid er hvor den skal være når der fiskes, nemlig det rette sted i forhold til garnet eller snøren, eller dér hvor fisken er.
  Andøvsroeren skal være en udholdende roer for årerne skal nemlig være i vandet hele tiden. Man læner sig næsten ligeså langt bagover som ved almindelig roning, men så snart åretaget er ovre skal åren i vandet igen. Der er altså ingen pause imellem tagene. Selve taget er langsomt og meget længere end de andre rotakter. Meningen med andøvsroningens konstante og vedholdende roning er at forhindre at båden lægger sig på tværs. Ved at holde båden helt lige imod bølgerne hele tiden, sparer andøveren sig for megen slid. Sådan sad fiskerne dagen lang.

  Hammelroning
  At hamle er det samme som at skubbe fra sig under roning. I hammelrummet hamler man normalt, når båden roes fremad. Men også ved de andre årer kan man hamle, nemlig ved at skubbe åren fra sig i vandet istedet for at trække den imod sig. Når man her hamler ror man baglæns. Skal man lave en tallerkenvending hamler man i den ene side af båden og ror i den anden side.
  Når man hamler får man slet ikke på samme måde som under roning udbytte af benmusklerne. Istedet er det kropsvægten der har betydning. Udgangsstillingen er med en fod frem og en fod ind under toften man sidder på. Man løfter åren mod bryskassen så årebladet kommr i vandet, og presser sig med fuld kropsvægt fremad. Mens man står foroverbøjet afslutter man hammeltaget ved at strække armene. Det sidste puf udnyttes til at skubbe sig op i hvilestilling.